Preu del servei d’Acollida

Els preus per al curs 2021/22 són els següents:
HORARISOCI – FIXSOCI – EVENTUALNO SOCI – FIXNO SOCI – EVENTUAL
7:30 – 9:002,50 €4,50 €3,50 €5,50 €
8:00 – 9:002,00 €3,50 €3,00 €4,50 €
8:30 – 9:001,25 €2,00 €2,25 €3,00 €
Migdia
(12:30 a 13:00)
1,00 €1,00 €2,00 €2,00 €
NOTES: Es considera usuari fix a l’alumne que fa ús del servei un mínim de 3 dies per setmana.
En el cas d’absències, tot i que siguin justificades, no es descomptarà cap quantitat.

PAGAMENT:

Els alumnes fixos, a l’hora de fer la inscripció en el servei, hauran d’adjuntar el full de Dades Bancàries o fotografia del número de compte on girar els rebuts. L’import mensual es girarà entre els dies 1 i 5 del mes posterior al del servei (excepte el mes de juny, que es girarà a final de mes).

En el cas d’alumnes eventuals, el pagament es farà per avançat al número de compte ES74 0081 1639 1100 0100 6308, i serà necessari enviar el comprovant i data d’utilització per correu electrònic (menjadorescolagaudi@gmail.com) o al mòbil 669.52.96.53, sempre abans de les 9:30 hores del dia que es vol utilitzar el servei.

DOCUMENTS A DESCARREGAR

%d bloggers like this: