ACOLLIDA MATINAL I MIGDIA

  • Servei que permet als pares i mares deixar els seus fills i filles a l’escola a partir de les 7.30 h. del matí i fins l’hora d’inici de les classes a les 9 h.
  • Es pot utilitzar el servei de forma esporàdica o de forma habitual.
  • Podeu triar entre aquests 3 horaris d’entrada, en funció dels quals, varia el preu. També hi ha descompte per als socis de l’AMPA.
La gestió de les inscripcions del servei d’acollida matinal les realitza l’AMPA. S’ha de fer la inscripción “on line” seguint el següent enllaç: https://forms.gle/swbAQVdRmcXaFGSP9
 
Els preus per al curs 2020/21 són els següents:
HORARISOCI – FIXSOCI – EVENTUALNO SOCI – FIXNO SOCI – EVENTUAL
7:30 – 9:002,50 €4,50 €3,50 €5,50 €
8:00 – 9:002,00 €3,50 €3,00 €4,50 €
8:30 – 9:001,25 €2,00 €2,25 €3,00 €
Migdia1,00 €1,00 €2,00 €2,00 €
NOTES: Es considera usuari fix a l’alumne que fa ús del servei un mínim de 3 dies per setmana. En el cas d’absències, tot i que siguin justificades, no es descomptarà cap quantitat.

DOCUMENTS A DESCARREGAR