Pagament Colònies

El primer pagament per les colònies s’ha de realitzar abans del 16 de gener.

P5 – 5è: 50 euros

6è: 65 euros

Nº de CC: ES93 0182 0091 9302 0029 8670 (BBVA)

A l’hora d’entregar la fitxa d’inscripció és imprescindible adjuntar el comprovant de pagament especificant nom, cognoms i curs del nen/a, fotocopia del DNI Pare/Mare o tutor legal i fotocòpia targeta seguretat social del nen/a.

No es podran deixar a la bustia de l’AMPA, és imprescindible entregar-ho en mà a la Patri de dilluns a dijous de 16:30 a 18h.

Per fer el pagament o heu de fer al caixer del BBVA amb la vostra targeta i posar pagament a tercers, aixi no os cobraran comissions.

Moltes gràcies!