Pagament del Menjador

ALUMNES FIXOS

Els alumnes fixos (aquells que en fas ús del servei 3 o més dies a la setmana) hauran d’adjuntar el full de Dades Bancàries a l’hora de fer la inscripció o, en el seu defecte, enviar foto de les dades bancàries del compte on vol que es girin els rebuts.

El pagament es farà de forma mensual i per anticipat, en els primers 5 dies del mes del servei. Excepcionalment es pot fer el pagament del mes de setembre amb el pagament del mes d’octubre.

En cas d’alguna absència justificada de l’alumne, l’import del dinar (no del monitoratge), es descomptarà del rebut a girar el mes següent. Per a quest curs 2021/22 el preu del dinar és de 3,61 €/dia.

ALUMNES EVENTUALS

Els alumnes eventuals que vulguin fer ús del servei, també han de fer la inscripció per tal de tenir les dades de l’alumne però no han d’aportar el número de compte.

En aquest cas, el pagament del servei s’ha de fer mitjançant un ingrés en compte, al número de compte del menjador: ES67 0081 1639 1000 0108 3113 o a través del caixer automàtic Banc Sabadell (codi AMPA 142532).

En el cas del caixer, existeixen 3 opcions per a fer el pagament: 1 dia (7 €), 5 dies (35 €) o 10 dies (70€).

Un cop fet el pagament, serà necessari enviar el comprovant al servei de menjador per una de les següents vies:

  • correu electrònic: menjadorescolagaudi@gmail.com
  • missatge al mòbil: 669.52.96.53

El comprovant ha d’arribar abans de les 9:30 hores del dia en què es vol utilitzar el servei.


L’enllaç per a poder fer la inscripció en el Servei de Menjador és: https://forms.gle/KKjngxcNhyLwQEjh6

%d bloggers like this: