Preu del menjador

Les quotes pel curs 2019-2020 del servei de menjador són les següents:

    • Quota alumne fix = 6,20 €/dia
    • Quota alumne eventual = 7 €/dia